Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca bezpośredniego zbierania danych Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Gminny